Välkommen till en professionell järnvägsentreprenör!

VR Track är ett järnvägsföretag med ansvar för driftsäkerhet, teknik och underhåll av spår- och järnvägsanläggningar. Med en stark ägare och en modern maskinpark, kompetenta medarbetare med spetskompetens är VR Track Sweden AB en självklar aktör på den svenska järnvägsmarknaden, en attraktiv partner och en uppskattad arbetsplats för våra medarbetare.

Järnvägen är framtiden och ett miljövänligt transportsystem som vi är stolta att vara med och utveckla.
 
 
vision
Framgång tillsammans!

 

Vi ska vara det, av våra kunder upplevda, bästa företaget inom infrastruktur. Vi är innovativa, presterar och expanderar kontinuerligt. Vi har de nöjdaste medarbetarna.

Vi satsar på säkerhet, vi jobbar säkert eller inte alls.

© VR Track Sweden AB Aurorum 6A 977 75 Luleå
Webb: Piliz Mfl