VR Track är nu en del av NRC Group

Idag, 7 januari 2019, slutfördes NRC Groups förvärv av VR Track. Nu inleds en intressant framtid för företagen när de ska fusioneras. De två företagen bildar tillsammans NRC Group och blir samtidigt den ledande järnvägsspecialisten i Norden. I samband med sammanslagningen tillträder en ny ledningsgrupp med Lars Öhman som ny VD för NRC Group Sverige. Lars Öhman har en lång erfarenhet i branschen och har under de senaste 1,5 åren varit VD för VR Track Sweden.