Med VR Track Sweden mot gemensamma mål

VR Track Sweden är en snabbt växande järnvägsentreprenör som bygger och underhåller järnväg med fokus på säkerhet och lönsamhet. Vår mission är att medverka till ett långsiktigt och hållbart samhällsbyggande. Vi är specialister inom teknikslagen ban, el, signal och tele. VR Track Sweden ingår i den finska VR Group-koncernen med erfarenhet och kompetens i järnvägsbranschen sedan flera generationer. Med en stark ägare, en stor maskinpark och landets bästa järnvägstekniker är vi en leverantör och partner att satsa på för framtidens järnväg i Sverige.