Med VR Track Sweden mot gemensamma mål

VR Track Sweden är en snabbt växande järnvägsentreprenör som bygger och underhåller järnväg från Abisko i Norr till Eslöv i Söder. Vi är specialister inom teknikslagen ban, el, signal och tele. VR Track Sweden ingår i den finska VR Group koncernen med erfarenhet och kompetens i järnvägsbranschen sedan flera generationer. Med en stark ägare, en stor egen maskinpark och landets bästa järnvägstekniker är vi en leverantör och partner att satsa på för framtidens järnväg i Sverige.