Aleksandar Rajak ny Maskinchef på VR Track Sweden AB

Alex RajakAleksandar har arbetat tre år inom VR Track Sweden, först som platschef och sista året har han hjälpt Teknikavdelningen med investeringar och underhåll av maskiner. Aleksandar har gjort ett mycket bra arbete och utses nu formellt till Maskinchef med ansvar för underhåll av samtliga maskiner inom VR Track Sweden AB.

Teknikavdelningen är inne i en omorgansation där ledande funktioner flyttas till kontoret i Solna, allt för att skapa en mer integrerad verksamhet med övriga funktioner inom VR Track. Aleksandar kommer att rapportera till Teknikchefen.

Aleksandar har en lång erfarenhet av arbete inom järnvägsbranschen. Aleksandar är högeskoleingenjör (Bachelor of Electrical Engineering)..

”Det känns mycket bra att Aleksandar tar en formell ansvarsfull post inom Teknikorganisationen. I rollen som Maskinchef kan han jobba vidare med att skapa ett effektivt och väl fungerande upplägg för underhållet av våra maskiner, med målsättningen att tillhandahålla en fordonspark med säkra och tillförlitliga maskiner.”

Joachim Ytterstene
Verkställande Direktör