Förlängning av underhållskontrakt Norra Malmbanan

Trafikverket och VR Track Sweden AB har idag skrivit avtal om förlängning av underhållskontraktet på Norra Malmbanan. Förlängningen avser perioden 2 maj 2016 till 30 september 2016.

VR Track har utfört underhåll på Norra Malmbanan sedan 2009. Denna sträcka är pulsådern för utskeppning av den svenska malmen och den järnväg som har tuffast förhållande avseende tung trafik och extremt väder.

” VR Track är bäst i Sverige på underhåll under extrema förhållanden. Vi har under hela kontraktperioden haft ett mycket bra samarbete med Trafikverket, där vi tillsammans har löst problem löpande och hela tiden haft järnvägens bästa framför ögonen. Vi ser fram emot anbudstävlan nästa år och vår målsättning är att det fortfarande är VR Track Sweden som sköter underhållet på Malmbanan under nästa sekel.”

 

Christer Ivarson

Affärschef Underhåll

Malmbanan