Rose-Marie Fredriksson är ny chef för Teknik på VR Track Sweden

Rose-marie Fredriksson
Med stolthet meddelar VR Track Sweden att vi har attraherat Rose-Marie Fredriksson till rollen som Teknik Chef i företaget. Vi fortsätter att växa och det är glädjande att Rose-Marie, med sin stora kompetens från järnvägen, valt att tillsammans med oss bygga vidare mot vår vision ”Att bli Sveriges bästa järnvägsentreprenör”.

Rose-Marie är 45 år och har en gedigen erfarenhet från Järnvägsbranschen där hon en gång startade sin karriär på dåvarande Industridivisionen. Via roller på Banverket Produktion och Infranord, som Planerings och Logistik chef samt Chef strategisk maskin, kommer hon senast från befattningen som Teknisk chef i Jönköpings kommun.

Rose-Marie ansvarar för VR Track Sweden´s hela maskinpark inbegripande strategiska maskiner, som spår- och linjeriktare, makadamvagnar, makadamplogar, desec etc. samt motortrallor (TKA 7), kontaktledningsfordon (MTW 100) och tvåvägsfordon (LRB 17). Rose-Marie kommer att fortsätta arbetet med att erbjuda kostnadseffektiva och tillförlitliga maskiner internt till våra projekt, men även till den externa marknaden.

Rose-Marie är stationerad i Solna och rapporterar till VD Joachim Ytterstene.

”Med Rose-Marie kan VR Track Sweden växa och utvecklas vidare med missionen att aktivt medverka till en säker och långsiktigt hållbar järnväg för framtida generationers miljövänliga transporter.”

Joachim Ytterstene

VD