VR Track Sweden vinner nytt entreprenaduppdrag på norra Malmbanan!

VR Track Sweden har vunnit anbudstävlan för utförande av om- och nybyggnadsarbeten på den norra delen av Malmbanan sträckningen Stenbacken – Riksgränsen. Kontraktet tecknades med Trafikverket under april månad och planeringen för utförandet av entreprenaden pågår för fullt. Arbetena innefattar kontaktledningsbyte på en sträcka om 40 km mellan Stenbacken – Björkliden och nybyggnad av AT system innefattande 14 stycken transformatorfundament på sträckan Stenbacken – Riksgränsen. Uppstart av arbetena är planerad till slutet av maj 2015 och utförande skall ske under perioden fram till och med augusti månad 2016.

”Detta projekt kommer innebära att tillförlitligheten på Malmbanan ytterligare förbättras för de viktiga malm- och persontransporter som utförs på bansträckningen. Det är mycket tillfredställande för oss att påbörja ett nytt spännande projekt i vår norra region där vi har målsättningen att vara en av de framträdande entreprenörerna säger Arbetschef Erkki Kantojärvi. ”

I samband med entreprenaden kommer VR Track Sweden att rekrytera ytterligare personal.

Peter Johansson

Affärschef Affärsområde Investering

Kontaktledning Norra Malmbanan