Ronnie Jönsson är ny Arbetschef inom Affärsområde Investering!

VR Track Sweden förstärker Affärsområde Investering Syd / Väst genom anställningen av en ny Arbetschef.

Den 20 april påbörjade Ronnie Jönsson uppdraget som ny Arbetschef Investering hos VR Track Sweden AB. Ronnie kommer att ansvara för investeringprojekt i södra och västra Sverige med utgångspunkt från företagets projektkontor i Eslöv.  I rollen som Arbestschef kommer Ronnie att ha det övergripande ansvaret för de entreprenadprojekt som kommer utföras i regionen.

Ronnie har arbetat inom järnvägsbranschen sedan 1994 och har genom olika roller och befattningar utvecklat en gedigen kunskap och erfarenhet inom de olika typer av entreprenadprojekt som VR Track Sweden utför. Sin specialitet har Ronnie inom teknikslaget kontaktledning. Ronnie kommer närmast från Sweco där han varit verksam som projekt- och byggledare.

”Med Ronnies erfarenhet och spetskompetens förstärker vi den organisation som framgångsrikt skall utveckla Affärsområde Investering i Södra Sverige. Vi hälsar ytterligare en kompetent medarbetare välkommen till vår växande VR Track Sweden organisation.”

Peter Johansson

Affärschef Investering