VR Track Sweden skriver avtal med LKAB för nytt entreprenaduppdrag!

VR Track Sweden ska utföra omläggning av Optofiber Ställverk-85 Kiruna och Ställverk-95. Kontraktet tecknades med LKAB under maj månad och planeringen för utförandet av entreprenaden pågår för fullt. Arbetena omfattar  el- och teleinstallationer för objektet innefattande bland annat montage, jordschakt, kabelskåp, etc. Uppstart av arbetena är planerad till slutet av juni 2015 och utförande skall ske under perioden fram till och med oktober månad 2015.

”Det är mycket tillfredställande att vi stärker vår närvaro i region norr samt att vi fortsätter att utveckla vår goda relation till LKAB”, säger Arbetschef Erkki Kantojärvi. 

Peter Johansson

Affärschef Investering