Fredrik Rudin är VR Track Swedens nye IT Chef

FredrikRudinVR Track Sweden har förstärkt sin administrativa funktion genom inrättandet av en IT Chefs position. Fredrik Rudin, som engagerades som IT konsult i november förra året med uppdraget att göra en översyn av företagets IT, har anställts på positionen från och med den 1 maj 2015. Fredrik, som har mer än 20 års erfarenhet av övergripande IT ansvar inom företag, kommer närmast från SEK Svensk Elstandard där han arbetade som IT ansvarig under nio års tid.

”Det är med stort förtroende som vi lämnar över ansvaret för företagets IT till Fredrik Rudin. Fredrik har en värdefull kombination av spetskompetens och erfarenhet som gör honom väl rustad för utmaningen att genomföra nödvändiga förändringar och förbättringar av IT funktionen. Som första uppdrag kommer Fredrik att bygga upp en intern helpdesk funktion som skall gå i drift och ta över från vår externa leverantör under hösten.”

Vi önskar ytterligare en toppspelare välkommen till vårt växande lag!

Lisa Carlson, Administrativ Chef