Ha en riktigt skön sommar 2015!

Ännu ett halvår har gått i rasande fart. VR Track Sweden fortsätter att växa och utvecklas. Vi vinner anbud och vi färdigställer projekt på ett kvalitativt sätt inom budget- och tidsramar. Jag är stolt över alla medarbetarna inom företaget som gör sitt yttersta för att Sveriges järnväg ska fungera.

Järnvägsbranschen är inne i en ganska turbulent tid. Flera av företagen inom branschen har allvarliga tvister med Trafikverket. Flera utredningar som gjorts pekar på att kontrollen på Sveriges järnvägsanläggningar inte är tillfredställande. Detta är givetvis allvarligt, men jag är helt säker på att Staten och Trafikverket på ett förnuftigt sätt kommer att ta tag i problemställningarna och öka resurserna, kunskapen och kompetensen inom järnvägssektorn.

Jag vill tacka alla kunder, leverantörer och andra partners för ett mycket bra samarbete. Jag vill också tacka alla medarbetare inom VR Track Sweden som lojalt och med stort kunnande utför ett fantastiskt arbete för den svenska järnvägen. Med gemensamma krafter och i gott samarbete kommer vi att nå målet att VR Track Sweden ska bli Sveriges bästa järnvägsentreprenör.

Ta hand om era nära och kära i sommar, njut och lev i nuet! Ha en riktigt skön sommar.

Joachim Ytterstene

VD

Rallaros