VR Track Sweden utökar sin flotta av strategiska fordon!

VR Track Sweden AB utökar sin flotta av strategiska fordon med ytterligare sex stycken makadamvagnar. Varje vagn är 15 m lång, har en egenvikt på 27 ton, en största tillåtna hastighet på 100 km per timme samt kan lasta 40 m3 makadam. Vagnens konstruktion är enkel och robust och särskilt praktisk för ballast komplettering. Vagnen har en tippvidd om 2,5 m från spårets mitt och kan även användas för leverans av grus/makadam eller utfyllnadsmassor i svårtillgänglig terräng där lastbilstransporter inte kan ta sig fram p.g.a. dålig vägbärighet, t.ex. i skogspartier längs med järnvägsstråk eller i nationalparker. Vidare är makadamtåget utrustat med ett elaggregat som driver den elektriska utrustningen på makadamvagnen samt en manskapsbod för personalen.

Från och med den 1 juli när de nya vagnarna tas i bruk kan VR Track Sweden köra fullängds makadamtåg med 11 vagnar och en kapacitet om 440 m3 makadam!

”De nya vagnarna och möjligheten att köra fullängds makadamtåg är ytterligare ett viktigt steg för att möta de ökade kapacitetsbehov som företagets tillväxt medför.”

Aleksandar Rajak, Maskinchef Avdelning Teknik

Makadamvagnar vid leverans