Mitt- och Ådalsbanorna – kontraktsförlängning

VR Track Sweden utför drift- och underhåll av Mitt- och Ådalsbanorna sedan den 1 juni 2011. Mittbanan består av sträckan Sundsvall-Storlien, Norra Stambanan löper mellan Bräcke-Långsele och Ådalsbanan mellan Långsele-Sundsvall. Den sammalagda linjesträckningen utgörs av cirka 90 mil järnväg. De ursprungliga kontrakten löper till och med utgången av maj månad 2016 men nu har Trafikverket löst ut optionerna och därmed förlängt båda kontrakten till 31 maj 2017.

Det är glädjande att vi får förlängt förtroende från Trafikverket och för personalen – vi sysselsätter i dagsläget cirka 75 personer etablerade i Duved, Östersund, Ånge, Sundsvall och Långsele – är detta ett kvitto på vad vi själva anser vara väl utförda entreprenaduppdrag.

overasen