Gransjö bangårdsförlänging

GransjonVR Track Sweden vinner ännu ett viktigt entreprenaduppdrag!

Den 25 juni tecknade VR Track Sweden kontrakt med Trafikverket gällande ombyggnation och förlängning av Gransjö bangård på Malmbanan. Projektet, som innehåller mark och ”BEST” arbeten, är en totalentreprenad med ett kontraktsvärde om cirka 48 miljoner kr. Produktionsstarten är planerad till våren 2016 och entreprenaden skall utföras under perioden fram till hösten 2017 då slutbesiktning är planerad.

Malmbanan trafikeras i dag av cirka 32 tåg per dygn på banan genom Gransjö och driftplatsen måste förlängas och anpassas till den förväntade kapacitetsökningen om cirka 42 tåg per dygn 2020. Nybyggnation skall utföras för att 750 meter långa tåg skall kunna mötas på spåren i Gransjö, vilket innebär en anpassning av driftplatsen till övriga linjesträckningar på Malmbanan. Inom ramen för projektet skall också ett nytt sidospår för skadade vagnar byggas.

”Vi är mycket glada över förtroendet att utföra den här för bygden och Malmbanan mycket viktiga entreprenaden. Vår målsättning är att vara en av de viktiga järnvägsentreprenörerna i norra Sverige och då vi just avslutat ett antal större projekt i denna region är vår personal väl rustad och redo att ge sig i kast med Gransjö entreprenaden, säger Arbetschef Erkki Kantojärvi.”

Peter Johansson

Affärschef Investering