Per Edenhammar är vår nye Bolagsjurist

Per for hemsidan2VR Track Sweden förstärker sin administrativa stab med en Bolagsjurist funktion och vi välkomnar Per Edenhammar till befattningen! Per kommer närmast från Andersson Gustafsson Advokatbyrå där han arbetade som advokat specialiserad inom entreprenadjuridik. Per har förutom juristexamen och notarietjänstgöring även en ekonomiexamen från Stockholms universitet samt en Master of Law and Economics examen.

”Per får en nyckelroll i VR Track Sweden och kommer med sin erfarenhet och spetskompetens att tillföra mycket mervärde i både anbuds- och genomförande skedet av våra entreprenadkontrakt. Per har också specifik erfarenhet från järnvägsbranschen, vilket ger värdefulla förutsättningar för att snabbt skapa och utveckla den entreprenadjuridiska kompetensen inom företaget. Det är med stor glädje som jag välkomnar honom till VR Track Sweden och vår växande administrativa stab”.

Lisa Carlson, Administrativ Chef och Chefsjurist