VR Track Sweden vinner Blekinge Kustbana!

Blekinge kustbana
Den 15 juli fick VR Track Sweden tilldelningsbeslut för drift och underhåll av Blekinge kustbana och Kust till kustbanan. Nu är avtalet med Trafikverket undertecknat. Avtalet löper på fem år från och med den 1 april 2016, till och med den 31 mars 2021, jämte två optionsår.  Det totala kontraktsvärdet för hela avtalsperioden uppgår till cirka 588 MSEK.

De i uppdraget ingående banorna omfattar sammanlagt cirka 493 km spår innefattande Blekinge kustbana, från Hässleholm via Kristianstad, Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby till Karlskrona , samt Kust till Kustbanan på sträckningen från Värnamo  via Alvesta och Emmaboda till Kalmar jämte linjen mellan Emmaboda och Karlskrona.

”Det är fantastiskt roligt att vi har vunnit det här kontraktet och vi rullar nu igång uppstartsprojektet för fullt.  Vi planerar att utöka nuvarande bemanning i Hässleholm och Alvesta samt nyetablera oss på någon ytterligare plats i eller i närheten av Karlskrona.  Vi kommer investera i ytterligare maskiner och utrustning och behöver rekrytera cirka 30 nya duktiga järnvägsarbetare samt ett antal tjänstemän för projektet. Det nya projektet passar utmärkt i VR Track Sweden både från ett strategiskt och geografiskt perspektiv. Vi startade upp Södra Stambanan den 1 oktober 2014 och nu har vi kapacitet och energi för att genomföra en ny stor uppstart.”

Christer Ivarsson
Chef Affärsområde Drift och Underhåll