VR Track vann storkontrakt på Järnvägen

Ett av de största kontrakten Trafikverket någonsin ingått, avseende drift och underhåll av järnvägsbanor, tecknades idag mellan Trafikverket och infrastrukturföretaget VR Track.  Avtalet rör Mittbanan, Ådalsbanan samt delar av Norra Stambanan, omfattande totalt 90 mil järnväg och löper i fem år plus två optionsår. Entreprenadvärdet förväntas vara ca 800 miljoner kronor. Start för entreprenaden är 1 juni 2011.

– Det här är ytterligare en milstolpe i vår satsning, säger Leif Hedlund VD för svenska verksamheten. Att få förtroendet från Trafikverket att sköta denna anläggning känns otroligt hedrande och inspirerande. Vi får ta med oss den uppskattade energi och strategi vi idag har på Norra Malmbanan även till denna entreprenad. Den har varit lyckosam inte minst avseende snöproblematiken, menar Hedlund.

Entreprenaden förväntas sysselsätta ett 70-tal nya medarbetare på olika orter utefter järnvägssträckorna.

– Nu påbörjas en intensiv period med rekryteringar samt maskininvesteringar. Det är tryggt att moderbolaget finns med i satsningen eftersom det rör sig om omfattande investeringar på relativt kort tid. Nu trycker vi på knappen, avslutar Hedlund glatt.

Mittbanan sträcker sig mellan Sundsvall-Storlien, Ådalsbanan mellan Sundsvall-Långsele samt Stambanan Långsele-Bräcke.