VR Track Sweden tilldelas Västra Götaland Väst!

VR Track Sweden har tilldelats ytterligare en stor underhållsentreprenad och skriver nu avtal med Trafikverket för utförande av underhåll på Västra Götaland Väst. Anläggningen omfattar cirka 37 mil järnväg på sträckningarna Strömstad – Håkanstorp, via Smedberg, Uddevalla och Öxnered; Uddevalla – Stenungssund samt Vänersborg – Älvängen. Entreprenaden innefattar i huvudsak utförande av R- mängder samt förebyggande och avhjälpande underhåll på ban-, el och signalanläggningar. Projektstart är den 1 september 2016 och kontraktet löper därefter på fem år med möjlighet till ytterligare två optionsår.

”Det är fantastiskt roligt att starta upp ett projekt i ett för VR Track Sweden nytt geografiskt område och etablera relation med Trafikverket i Västra Sverige som också är en ny kund för oss. Vi kommer omedelbart att påbörja det långsiktiga arbetet med etableringen vilket i första hand innebär nyrekrytering av samtlig personal som skall arbeta i projektet. Vi planerar att etablera oss i trakten runt Öxnered och Uddevalla. Vi ser fram emot många ansökningar!”

Christer Ivarsson, Affärschef Drift och underhåll