God Jul och Gott Nytt År

Ännu ett år har kommit till sitt slut, mitt femte år som verkställande direktör för VR Track Sweden. I juletid, när det finns lite tid för eftertanke och reflektion, minns jag med viss nostalgi när jag tog över och startade om verksamheten i bolaget. De första veckorna satt jag ensam på kontoret och jag hade färre än 50 anställda att ta ansvar för. När klockorna ringer in 2016 kommer vi ha tagit ytterligare ett steg närmare vårt affärmål för 2018 – I 000 M i omsättning och 500 anställda.

Det här året har inneburit mycket och hårt arbete för alla medarbetare med flera investeringsprojekt avslutade i Norrland, ett rekordår i Mälarbanan projektet och ett utmanande första kontraktsår på drift och underhållsentreprenaden Södra Stambanan. Vi har haft ytterligare framgångsrika år i driften av Malmbanan och Mitt- och Ådalsbanorna och har förlängt sistnämnda kontrakt med ett första optionsår. Jag vill tacka alla tekniker och tjänstemän i företaget för allt hårt och lojalt utfört arbete under året. Det är er skicklighet, er förmåga att ta det där lilla extra steget för att lösa ett problem och tillmötesgå vår kund, som jag hoppas skall prägla andan i företaget och VR Track Swedens rykte i branschen.

Nu hoppas jag att alla kan få några dagars vila och julfröjd för att hämta krafter för 2016. Nästa år kommer att bli ett tufft år för oss med två nya stora underhållsentreprenader att starta upp – Blekinge Kust- och Kust till kustbanorna samt Västra Götaland Väst. VR Track Sweden växer väldigt snabbt och det finns vissa strukturer i företaget som inte är anpassade för den storlek som vi nu har nått. Därför måste jag se över vår organisation och vidta vissa åtgärder för att förstärka funktioner och kompetenser under nästa år.

Jag vill också passa på att tacka våra kunder, i synnerhet Trafikverket, samt våra leverantörer och samarbetspartners och önska God Jul och Gott Nytt 2016. VR Track Sweden delar inte ut presenter och skickar inte julkort – i stället skänker vi en julgåva till välgörande ändamål. I år går vår julgåva till forskningen kring barncancer.

Joachim Ytterstene
Verkställande Direktör