Uppstart Blekinge Kust och Kust till Kustbanorna

Den 1 april övertar VR Track Sweden underhållsansvaret på Blekinge Kust och Kust till Kustbanorna. Efter många månader av förberedelser står platsledning och tekniker redo att starta upp verksamheten från fyra etableringar längst med bansträckningen. Befintliga Södra Stambanan etableringar i Alvesta och Hässleholm har utökats och två nya etableringar har öppnats i Karlshamn och Kalmar. Vi ser fram emot ett långt och gott samarbete med Trafikverket i regionen!