Mattias Hörling är ny Verkställande Direktör för VR Track Sweden AB

Mattias Hörling

Mattias Hörling

– Vi är mycket tillfredsställda med rekryteringen av Mattias Hörling till uppdraget som Verkställande Direktör för vårt svenska dotterbolag. Mattias har en lång och gedigen erfarenhet från olika chefs positioner inom branschen. Hans breda kunskaper kring samhällsbyggnadssektorn med erfarenheter från att etablera och utveckla verksamheter kombinerat med teknisk spetskompetens utgör rätt förutsättningar för att driva den svenska verksamheten till framgång, säger Ville Saksi, CEO i VR Track Oy och Styrelseordförande i VR Track Sweden AB.

– Det ska bli oerhört spännande att få fortsätta utveckla VR Track Sweden till en av de stora järnvägsentreprenörerna i Sverige. Företaget står inför många utmaningar och jag är oerhört motiverad att ta över ledarskapet och styra verksamheten mot de högt uppsatta målen, säger Mattias Hörling.

Mattias Hörling, som är 44 år och civilingenjör från KTH, kommer närmast från Sweco där han innehaft befattningar som Region Chef samt strategisk affärsutvecklare. Uppdraget hos Sweco anförtroddes Mattias efter uppköpet av Vectura Consulting AB i vilket företag han var divisionschef under perioden 2010-2014. Dessförinnan innehade Mattias mångåriga chefsuppdrag inom Reinertsen Sverige AB.

– Det är med stort förtroende som jag lämnar över stafettpinnen till Mattias Hörling, säger Timo Riihimäki som innehaft befattningen tillförordnad Verkställande Direktör det senaste halvåret. Mattias har rätt kompetens för att vidareutveckla VR Track Sweden på bästa möjliga sätt. Nu kommer jag att återgå till fullt fokus i min befattning i moderbolaget, men bistå med fortsatt stöd till VR Track Sweden genom mitt uppdrag i bolagets styrelse.

Mattias Hörling tillträder formellt befattningen den 12 september och fram tills dess kvarstår Timo Riihimäki som tillförordnad VD.