Nyhet beträffande Södra Stambanan

VR Track Sweden sköter underhållet på Södra Stambanan mellan Nässjö och Arlöv sedan den 1 oktober 2014. Kontraktet, som är tecknat med Trafikverket, löper på fem år med två optionsår.

Trafikverket och VR Track Sweden har efter gemensamma överväganden tillsammans beslutat att avsluta kontraktet i förtid med anledning av parternas olika syn på kontraktets förutsättningar. Ytterligare information kommer att förmedlas senare under hösten.

Ett förkortat uppdrag avseende SSB anläggningen påverkar inte VR Track Sweden´s övriga kontrakt med Trafikverket.