VR Track Sweden förnyar sitt underhållsåtagande på Mitt- och Ådalsbanan!

VR Track Sweden har genom kontrakt med Trafikverket utfört drift och underhållstjänster på Mitt- och Ådalsbanan, sträckorna Sundsvall-Storlien, Bräcke-Långsele och Långsele-Sundsvall, sedan 2011. Uppdraget har efter en inledande femårsperioden förlängts med två optionsår och löper till och med maj månad 2018.

Under vintern 2017 har anbudstävlan för nästkommande drift och underhållsavtal av anläggningen pågått och den 11 april offentliggjorde Trafikverket att VR Track Sweden vunnit denna tävlan och återigen tilldelats kontraktet. Nu har Trafikverket tilldelningsbeslut vunnit laga kraft och VR Track Sweden och Trafikverket tecknar formellt avtal för drift- och underhåll av Mitt- och Ådalsbanan för perioden 2018 till 2023 plus två optionsår.

Det med mycket stor glädje som vi har mottagit tilldelningsbeslutet och nu kan formalisera det nya underhållsåtagandet med Trafikverket. Mitt- och Ådals banan är en av Sveriges största järnvägsanläggningar och ett strategiskt viktigt underhållsprojekt för VR Track Sverige. Vi är förstås mycket glada över att få förnyat förtroende och därmed också möjligheten att ytterligare utveckla och förbättra de underhållstjänster som vi utför i anläggningen. Under den närmaste tiden kommer vi att fokusera på att avsluta innevarande drift- och underhållsuppdrag på bästa sätt och samtidigt mobilisera och förbereda för en omstart av entreprenaden enligt de nya kontraktsförutsättningarna under våren 2018”.

Mattias Hörling, Verkställande Direktör