VR Track rekryterar fler medarbetare till Mittbanan och Ådalsbanan

Projektcontroller. Spårsvetsare. Kontaktledningstekniker. Signaltekniker. Nu behöver VR Tracks medarbetare på Mittbanan och Ådalsbanan fler arbetskamrater.

VR Track utför, på Trafikverkets uppdrag, drift och underhåll av järnvägsbanorna på Mittbanan, Ådalsbanan samt delar av Norra stambanan. Uppdraget omfattar 90 mil järnväg och löper i fem år plus två optionsår. Entreprenaden startade 1 juni 2011.