VR Track Sweden hjälper Trafikverket med snöröjning på Botniabanan

snorojningstagI och med införandet av ERTMS på både Botniabanan och Ådalsbanan, så har Trafikverket frågat VR Track Sverige om hjälp med att utföra snöröjning på Botniabanan 2012/2013 och 2013/2014.
Vi skrev idag kontrakt med Trafikverket avseende detta uppdrag.

ERTMS är det nya signalsystemet som ska binda ihop hela Europa och göra det enklare att resa och utföra transporter av gods genom hela Europas järnvägsnät. Det kommer dock ännu att ta många år innan allt detta är genomfört.

– VR Track är långt framme i utvecklingen av ERTMS på ”gula” maskiner både i Finland och i Sverige, så vi är glada att få tillfälle att hjälpa Trafikverket på Botniabanan. Botniabanan är en viktig del av den svenska järnvägen, en länk för att knyta ihop Sverige.

Christer Ivarsson
Affärschef Drift och underhåll