VR Track Sweden har vunnit tre kontrakt som underentreprenör

VR-Track AB har under våren vunnit tre kontrakt som underentreprenör.

Åby älv, bandel 124, där vi utför spår- och elarbeten i sammarbete med NCC.
Samtliga projekt färdigställs under hösten 2012.

Kaisepakte bangård, bandel 111, där vi i sammarbete med BDX utför förberedande kontaktlednings- och telearbeten.

Skellefteåbanan ERTMS-R, bandel 143, där vi arbetar tillsammans med Goodtech.