Statistiken bekräftar VR Tracks goda säkerhetskultur

VR Track Sweden är ett av branschens bästa företag när det gäller att undvika arbetsplatsolyckor. Under årets första sex månader har ingen av våra medarbetare råkat ut för en arbetsplatsolycka som medfört sjukskrivning. Det är ett tydligt tecken på vår goda säkerhetskultur och framför allt på att vi är skickligt rädda om oss själva och våra kollegor.

Ingen som arbetar hos oss ska råka ut för en olycka i arbetet. Därför är säkerhet en av VR Tracks viktigaste områden; inte bara som en kontrollfunktion, utan som en del i den dagliga verksamheten.

Vi utvecklar verksamheten varje dag, i stort som smått. Vi ser möjligheter, vi testar nya metoder och vi hittar nya arbetssätt. Det är viktigt att identifiera möjligheterna och sprida vidare förslagen till förbättringar. Först då lär vi oss av tillbuden, innan allvarliga misstag sker.