Inkoppling Åby Älv

Helgen 15-16 september utförde VR Track tillsammans med NCC inkoppling av bandel 124 Åby Älv. Anläggningen lämnades tillbaks två timmar före tidplan. Ett mycket bra och effektivt arbete utfördes! Hela entreprenaden har löpt på i bra samarbetsanda mellan oss, NCC och Trafikverket.

Jag är mycket nöjd med medarbetarnas inställning, yrkesmässiga kunskaper och professionellt utfört arbete. Detta bevisar att VR Track har resurser och att medarbetarna besitter hög kompetens för denna typ av avancerade BEST arbeten.