Förnyade ISO certifikat för VR Track Sweden AB

VR Track Sweden ABs kvalitetssystem omfattar hela verksamheten och allt utgår från att uppfylla kundens högt ställda krav på oss som järnvägsleverantör. Vi certifierades redan 2009 av vårt certifieringsorgan, SFK Certifiering. Vi har nu förnyat certifikaten för nästkommande 3 år.

Vårt kvalitetssystem omfattar hela vår kärnverksamhet. Det betyder att vi garanterar kvalitativa produkter, kompetent personal, snabba leveranser, stor flexibilitet vid beställningar samt noggrannhet när det gäller utförande av våra åtaganden. För våra kunder är denna certifiering en kvalitetsstämpel som innebär att det finns rutiner och ett systematiserat arbetssätt i företaget. I VR Track handlar det om allt arbete som vi utför har fokus på att minimera påverkan på miljön och riskerna i företaget.

ISO-certifikat