VR Track får uppdraget att göra järnvägsarbetena vid utbyggnaden av Mälarbanan

malarbananDet är med stolthet och glädje vi kan konstatera att våra satsningar ger resultat. Idag, 7/2-2013, blev det klart att VR Track Sweden AB gör BEST-arbetarna (Bana, El, Signal och Tele) inom järnvägs- och markarbetena vid beställaren Trafikverkets fyrspårsutbyggnad av Mälarbanan etapp 1, delen Kallhäll – Barkarby. VR Track Sweden AB är underleverantör till PEAB i detta uppdrag. Arbetena sker i utökad samverkan med utförare, projektör och beställare. Byggstart sker under våren 2013.

VR Track kommer nu att rekrytera ytterligare medarbetare som vill vara med i VR Track Sweden AB:s utveckling. Inför denna spännande utmaning har vi påbörjat planering och förberedelser med beställare och projektör. Etapp 1 beräknas vara klart under år 2016. Ordervärdet för det totala uppdraget beräknas till 1,18 miljarder kr.

Utbyggnaden av Mälarbanan sker mellan Tomteboda och Kallhäll. På en sträcka om totalt 20 kilometer separeras pendeltågen från övrig tågtrafik när antalet spår fördubblas. Det kommer att leda till flera avgångar, punktligare tåg och kortare restid.

”Att få vara en del i ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige, gör oss både stolta och ödmjuka inför uppgiften. Utbyggnaden av Mälarbanan kommer att underlätta vardagen för ett stort antal resenärer och knyta samman Stockholmsregionen än bättre.”

Joachim Ytterstene
Verkställande Direktör