VR Track Sweden AB får förlängning av drift- och underhållskontraktet på Malmbanan

malmbanansnorojningDet är med stolthet och glädje vi kan konstatera att våra satsningar ger resultat. Trafikverket har meddelat att deras förtroende för VR Track Sweden AB fortsätter. Detta har de visat genom att utlösa optionsåren 1+1 år på Malmbanans drift- och underhållskontrakt. Kontraktet är nu förlängt till 2016-05-01.

”Det känns riktigt bra och det visar att projektets hårda arbete och engagemang från start har värdesatts högt av Trafikverket. Vi har bl.a. trots utökad trafik och belastning lyckats minska antalet fel och tågstörningar. Detta tillsammans med vår, från projektstart, goda relation med beställaren bidrar säkert till Trafikverkets beslut. Nu får vi ytterligare 2 år på oss att utveckla vår verksamhet och förbättra våra förutsättningar inför nästkommande upphandling.”

Christer Ivarsson, Affärschef Drift och Underhåll