VR Track Sweden rekryterar till Blekinge kustbana och Kust till kustbanan

vr-track-arbete1VR Track Sweden har fått förtroendet att sköta drift och underhåll av Blekinge kustbana och Kust till kustbanan. Avtalet löper på fem år från och med den 1 april 2016, till och med den 31 mars 2021, jämte två optionsår.

Rekryteringsarbetet har ännu inte påbörjats men du kan redan nu anmäla ditt intresse för en tjänst hos oss. Vi söker järnvägstekniker inom Ban, El och Signal samt ledingspersonal med erfarenhet från järnvägsbranschen.

Du kan göra en intresseanmälan till oss under menyraden Arbeta hos oss från och med måndagen den 10 augusti. Glöm inte att bifoga din fullständiga meritförteckning.

För övriga upplysningar kontaktar du HR-chef Mats Karmefjord.