VR Track är först med godkänd ETCS utrustning på gula maskiner

VR Track har nu ett nytt signalsystem, ombyggt och godkänt för ERMTS-banorna. Denna investering gör VR Track till det första privata underhållsföretaget i världen med godkänd utrustning monterad på gula maskiner för ERTMS-utrustade banor. Något som vi naturligtvis, med rätta, är mäkta stolta över!

Vad det handlar om är att vi äntligen har kommit i mål med våra fyra TKA 7:or, som nu är ombyggda och klara för ERMTS-banorna. ETCS, som utrustningen egentligen heter, är ett nytt signalsystem som förekommer inom Europa och även Sverige i allt större utsträckning.

EU tog under 1990-talet ett beslut om ett nytt modernt signalsystem för järnvägstrafik, ett europeiskt signalsystem anpassat för högre hastigheter, tätare trafik och enklare internationell trafik.

Vi med erfarenhet från trafik mellan länderna vet hur komplext det kan vara. VR Tracks resa startade redan under 2011 då de första kontakterna togs i frågan om ETCS/STM-utrustningen. Det var otaliga möten som pågick 2011-2012 med både andra entreprenörer och TRV/TS och leverantörer av utrustning.
Då fanns det ingen standardiserad utrustning till arbetsfordon eller som de kallas i fackmun, ”gula maskiner”.

För VR Tracks del tog det fart under första kvartalet 2012 då det beslutades att vi skulle satsa på detta. Efter att kontraktet med Bombardier som huvudleverantör av utrustningen var klart, kördes fordonen till Falköping för ombyggnad.

Detta har varit ett pilotprojekt, vilket innebär att det inte funnits några som helst färdiga koncept eller skrivna monteringsanvisningar hur allt ska sitta, samtidigt som utrymmena varit begränsade. Resan har varit lång och jobbig med otaliga omtag, dock med målet att ”detta fixar vi” – vilket vi även gjorde!

Jag vill tacka alla inblandade i detta projekt som slutade precis som det var tänkt: Att VR Track Sweden AB fordon är utrustade och godkända för ERTMS banor.

Vid pennan Anders Andersson, Maskinchef VR Track