Finska VR satsar på punktlighet och bekvämlighet

I slutet av april inleds provkörningarna av VR:s nya manövervagnar i två våningar som ska förbättra punktligheten och tjänsterna för resenärerna. Vagnarna kommer i trafik och bruk från sommaren 2014. Syftet är att förbättra kundernas bekvämlighet samtidigt som man kommer att förbättra punktligheten eftersom man kan manövrera tåget från två håll. På sikt kommer man att kunna förkorta restiderna.

–Det är ju helt rätt att VR satsar på kundnytta, säger Joachim Ytterstene, VD VR Track Sweden. Det är ju precis punktligheten och förkortad restid som resenärerna efterlyser. Detta är ju de grundläggande målen tillsammans med säkerhet och tillförlitlighet för all järnvägstrafik som vi i VR arbetar med.
Manövervagnen är i två våningar och en helt ny vagnstyp i Finland. Den kombinerar egenskaperna hos ett lok och en passagerarvagn: i ena ändan finns förarhytten och i passagerarutrymmet finns cirka 100 sittplatser. Utvändigt följer vagnen VR:s gröna look.

Tillsammans med IC2-vagnarna i två våningar bildar manövervagnen ett tåg som erbjuder extra tjänster som att man kan ta cykeln med och det är luftkonditionering. Tåget har två reseklasser; Eco med separata allergihytter, och Extra med Mini Bistro-vagn, som dessutom är anpassad för funktionshindrade och familjer, och passagerare som reser med sällskapsdjur.

I ett senare skede kommer det att bli möjligt att utvidga ruttnätverket för tågen med manövervagnar och samtidigt förkorta restiderna på vissa rutter, såsom Helsingfors-Kuopio.

Manövervagnar har använts i den centraleuropeiska tågtrafiken i tiotals år. I Finland har anskaffningen av den nya typen av vagnar varit en produktutvecklingsprocess, som involverat både kunder och VR:s personal. VR har krävt att vagntillverkaren har erfarenhet av tillverkning av denna typ av tågmateriel och att den kan anpassas till finländska förhållanden, med andra ord kalla och snörika vintrar.