FSJ och SEKO överens om krafttag för arbetsmiljön – Vi jobbar säkert eller inte alls!

FSJ och fackföreningen SEKO står tillsammans bakom ett upprop om att skapa en god och säker arbetsmiljö för dem som arbetar i järnvägens spåranläggningar.

Det handlar framförallt om förutsättningarna för avstängda spår, hastighetsnedsättningar vid arbeten på fler- och dubbelspår, samt att hitta rätt balans mellan trafikintensitet och vårt behov av tid i spår för underhållsarbete. Säkra och effektiva lösningar för det här har väldigt hög prioritet.

För att komma till rätta med de brister som hela branschen lider av, har vi enats om ett gemensamt säkerhetsarbete för alla företag inom FSJ. Målet är att ingen järnvägsanställd ska kompromissa med sin egen eller någon annans säkerhet, och vår grundregel är att vi jobbar säkert eller inte alls. Om en riskfylld situation uppstår så ställer vi jobbet.

Som bransch har vi enats om att i första hand fokusera på bristerna i riskbedömningar och sos-planering av arbeten, samt att vi alltid ska sträva efter A-skydd som lägsta skyddsnivå när vi utför arbeten i spårmiljö.

Läs hela dokumentet med underskrifter här »