VR Track Sweden AB startar ny avdelning för projektering

I vår fortsatta satsning på att bli en stark spelare på den Svenska järnvägsmarknaden stärker VR Track upp investeringsorganisationen genom att starta en ny avdelning för projektering och projekteringsledning.

Det är med stor glädje som vi kan meddela att den 1 Juli 2013 börjar Pia Peurala som ny projekteringschef vid den nya avdelningen.

Pia Peurala, född 1968, bor i Västerås och har arbetat i ledande ställningar inom järnvägs- och anläggnings branschen i olika företag både i Sverige och internationellt. Hon har arbetat 12 år inom järnvägsbranschen som projektledare, projekteringsledare och teknisk projektledare.

Pia kommer att ansvara för utveckling och drift av den nya projekteringsavdelningen och rapportera till Affärsområdeschef Investering, Peter Johansson.