VR Track bygger ut Ripats mötesstation

ripatsVR Track Sweden AB har skrivit kontrakt för utförande av BEST- och mark/kanalisationsarbeten på Ripats mötesstation. Ripats är beläget på Malmbanan 2 mil söder om Gällivare intill väg 822 mellan Nattavaara och Gällivare.

– VR Track lämnade inte det prismässigt billigaste anbudet men genom utvärdering av administrativa delar av anbudet slutade vi ändå som segrare i anbudstävlingen. Detta är mycket glädjande och visar prov på vilken kvalitet våra anbud har. En stor eloge till samtliga inblandade i anbudsarbetet, säger Magnus Ranneberg, marknadschef.

Projektet syftar till att täcka upp det ökade transportbehovet och förbättra standarden på Ripats mötesstation som idag är en tvåspårsstation rustad för STAX 30 ton, men som inte klarar ett möte mellan 750-meter långa tåg. Ripats bangårdsförlängning innebär förlängning åt både söder och norr med nytt huvudspår på den östra sidan av den befintliga bangården. Ombyggnaden ger omfattande flytt av omgivande spår. Två nya växlar läggs in i huvudspåret. Bangårdsförlängningen ger en trespårsstation som möjliggör möten med 750-meter långa tåg. Uppställningsspår för skadade vagnar anläggs på den västra sidan av befintlig bangård.

Entreprenaden omfattar BEST-arbeten samt till en viss del mark- och kanalisationsarbeten. Arbete påbörjas omgående och projektet färdigställs hösten 2014.

– Detta projekt är helt i linje med VR Tracks expansion och det känns väldigt bra att redan nu fylla på orderböckerna inför nästa år, summerar en mycket nöjd Peter Johansson, affärschef investering.