Från vanlig lastbil till järnvägsfordon på några minuter

LRB17_372VR Track fortsätter sin satsning och expansion, nu har vi nya fordon som levereras löpande; Lyfträlsbilen, LRB17, som kan färdas på både väg och järnväg, Crafterfordon med komplett svets och växelbyggnadsutrustning i inredningen och Ministopparen som kan stoppa upp till 240 slipers per timme eller TKA7:or med ERMTS.

Lyfträlsbilen, eller LRB 17, är en så kallad tvåvägsbil som kan färdas på både väg och järnväg.  Konceptet är baserat på lastbils chassi, i detta fall Volvos, där man bygger på och installerar olika redskap, såsom kran med korg, pantograf, verktygsskåp, vridbar boggi osv.

En LRB 17 kan på några minuter omvandlas från en vanlig lastbil till ett järnvägsfordon. Lastbilen kan köras in på järnvägsspår där detfinns tillgång till en plan yta med spår, t.ex. vid järnvägskorsningar, industrier eller järnvägsdepåer.

LRB 17 klassas som fordon vilket innebär att den kan färdas på järnvägen upp till 70 km/h. Dessa egenskaper gör att LRB 17 kan användas vid olika uppdrag, t.ex. som byggfordon vid nybyggnation av kontaktledning, vid underhåll av befintligt kontaktledningstråd eller vid akuta åtgärder, t.ex. när tågen har rivit ner kontaktledning. LRB 17 kan transportera sig långa sträckor på korttid vilket är en mycket god egenskap i underhållssammanhang och trafikpåverkan.

Ur arbetsmiljösynpunkt underlättar fordonet arbete för tekniker i och med stora ytor på flak, korg, verktygslådor och stor hytt där teknikerna till exempel kan ta skydd vid dåligt väder eller bara vila i en bekväm miljö.

Se även våra övriga texter om Crafterfordon, Ministopparen och TKA7:orna.