TKA7:or med ERTMS

Vår vanligaste arbetsmaskin TKA7 har även den uppgraderats med det senaste i utrustning!

TKA7:orna är de enda arbetsfordonen i Norden med ETCS-utrustning monterad och godkänd för trafik på trafikverkets infrastruktur.

TKA7 med ERMTS373

TKA7:a med ERTMS

Den används både för våra interna uppdrag, och uthyrd till externa uppdrag.  Den kan till exempel dra mätvagnar för kontroll av spårlägen, eller vara ledande fordon för aktörer som saknar lok med ERTMS.