Fem nya svets- och växelbyggnadsfordon av typen VW Crafter

Vi ökar vår effektivitet med VW Crafterfordon!

Som ett led i företagets tillväxt har VR Track Sweden AB investerat i fem nya svets- och växelbyggnadsfordon av typen VW Crafter. Fördelen med att jobba med dessa bilar, som är inredda med komplett svets- och växelbyggnadsutrustning, är att de är anpassade för ett effektivt arbete och man har allt med sig när man beger sig ut på uppdrag.

Bilarna är avsedda att användas i befintliga projekt och är utrustade för svetsarbeten och växelbyggnation. Samtliga bilar kommer att levereras till investeringsorganisationens projekt, tre av bilarna levereras till Mitt och resterande två bilar levereras till Norr.

SAMSUNG CSC

Våra nya VW Crafterfordon