Vi är redan klara – Trafiken rullar på som vanligt

Vi blev klara tidigare än beräknat! Trafiken rullar på som vanligt och tack till teamet för en bra jobb med den snabba inkopplingen!

Vår nyhet den 25 september:

Spåravstängning vid Mälarbanan 25-30 september

Järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll stängs av för arbeten från onsdag 25 september klockan 22.00 till måndag 30 september klockan 04.30. Avstängningen krävs för att vi ska kunna gå vidare med ombyggnationen från två till fyra spår. Syftet är tätare turer med bättre punktlighet och dessutom vinner vi restid med högre hastighet och rakare spår.

Vi bygger ut från två spår till fyra spår
Under avstängningen sker ett intensivt arbete utefter hela sträckan och på vissa ställen dygnet runt. Under avstängningen kommer vi att vara ett 50-tal personer som arbetar med mark och järnvägsarbeten.

Vi lägger även nya spår
Söder om Kallhäll lägger vi nya spår för att räta ut en järnvägskurva. Samtidigt sätter vi upp nya kontaktledningar och installerar signal- och telesystem.  När avstängningen är klar och spåren och kontaktledningarna är inkopplade får tågen en ny, rakare och snabbare färdväg.

I Barkarby schaktar och förstärker vi marken under järnvägen samt påbörjar bygget av en ny bro över järnvägen. Under avstängningen bygger vi även ett brostöd för den nya bron i pendeltågsstationens perrong.

Sträckan Barkarby – Kallhäll ersätts med bussar
Inga tåg kan gå på sträckan Barkarby – Kallhäll under avstängningen. Därför stängs pendeltågstrafiken av mellan Spånga och Bålsta och ersätts med bussar. Fjärrtågstrafiken, tåg mellan Stockholm och Örebro via Västerås, leds om eller ersätts med bussar. Vänd dig till SL och SJ för att få information om eventuell ersättningstrafik och alternativa resvägar.