VR Track fortsätter att expandera

Kontaktledningsarbeten på Mälarbanan

Kontaktledningsarbeten på Mälarbanan

Vi har precis avslutat prognosarbetet för kvartal 3 (Q3). Läget ser stabilt och ljust ut. Jag ser mycket optimistiskt på framtiden.

Det är full fart i VR Track just nu, alla har vi mycket att göra och alla behövs, men vi behöver också bli flera. VR Track räknar med att behöva nyanställa 40-60 personer nästa år, inom produktion, administration och ledning.

Vi har under senaste tiden fått förstärkning på maskinsidan, en ministoppare som går för fullt i projekten i Norr. Nya containrar och bilar med svets- och växelbyggar utrustning. Vi har även en ny LRB 17 som är verksam i norr och vi väntar på en ny LRB 17, beräknad leverans mitten oktober, som ska till Mälarbanan. Vi håller också på att rusta upp en av våra begagnade LRB. Det känns bra att våra nya maskiner är på väg in.

Ekonomi
Vi har precis avslutat prognosarbetet för kvartal 3 (Q3). Läget ser fortfarande stabilt och ljust ut. Jag ser mycket optimistiskt på framtiden. Våra orderböcker är fulla både i för år och för nästa år.

Vi håller just nu på med budgeten för 2014, Jag tror och hoppas vi kan ta flera nya steg nästa år:

• Investera än mer i maskiner
• Växa ytterligare
• Bättre vinstmarginal
• Få än bättre ordning på våra administrativa system
• Även om vi har mycket låg olycksfrekvens, så ska vi öka fokus på säkerhetsarbetet

VR Track Sweden AB – Mot gemensamma mål!
Joachim Ytterstene, VD