Nu är vi 200!

Efter drygt 20 månader som svenskt aktiebolag är vi framme vid en glädjande milstolpe. Företaget har nu nått 200 anställda och fler nya medarbetare är på väg in.

Vi är ett nytt företag med flera utmaningar framför oss. En av de tuffare utmaningarna för att kunna vinna och växa är att resurssätta våra uppdrag och projekt personellt. Under hösten har vi genomfört flera aktiviteter för att hitta nya medarbetare. Ni som har jobbat ett tag hos oss har också hjälpt till med att rekrytera in kunnig och erfaren järnvägspersonal. Den insatsen tackar företaget särskilt för.

Företagets affärsplan och budget för 2014 presenteras inom kort ute i verksamheten. Den har tydliga mål för såväl företaget som helhet som för respektive verksamhetsområde. För att lyckas nå målen behöver vi arbeta tillsammans mot dessa genom att vara Beslutsmässiga, Ekonomiska, Säkerhetsmedvetna och Trovärdiga. Med andra ord, helt enkelt BEST.

Mats Karmefjord
HR-chef