Förebyggande underhåll lönar sig

VR Track har i sitt underhållskontrakt på Mittbanan två fasta krav på att sänka antalet tågstörande fel med 5 % varje kontraktsår uppdelade på olika bandelar.

Utöver dessa 5 % (den röda Målkurvan mitt i diagrammet) finns sedan fyra olika bonus- respektive viteskurvor utifrån uppnått resultat vid kontraktsårets slut.

Genom att jobba hårt med det förebyggande underhållet och på så sätt förebygga fel ute i anläggningen har VR Track redan från kontraktsår 1 erhållit bonus genom att överträffa Målkurvan och minska de tågstörande felen med ytterligare minst 5 %.

Första halvan på kontraktsår 3 visar nu på ett otroligt bra resultat och som tydligt visar på vilket bra arbete som utförs av tekniker och projektledning ute i anläggningen.

Nedan bild syns tydligare om du klickar på länken.
Kurva antal tågstörande fel »

Kurva antal tagstorande fel _445

Kurva över antal tågstörande fel v. 50