VR Track Sweden har vunnit underhållsavtalet på Södra Stambanan!

VR Track Sweden har tecknat avtal med Trafikverket för utförande av underhåll på Södra Stambanan, en 30 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Nässjö och Arlöv med en total spåranläggning om 71 mil. Uppdraget omfattar underhåll av bana, el och signal; reparationer och avhjälpande underhåll samt vintertjänster. Kontraktet löper på fem år med möjlighet till två års förlängning och har ett värde om ca 650 miljoner kr.

VR Track Sweden har påbörjat rekrytering och andra etableringsåtgärder verksamheten som vi tar över från nuvarande entreprenör den 1 oktober 2014. Med bolagets gedigna erfarenhet av underhållsverksamhet i Sverige, och stöd och support från vårt moderbolag i Finland, så är vi övertygade om att vi kommer vara en mycket kompetent partner till Trafikverket i södra delen av Sverige.

”Jag är mycket stolt över att VR Track Sweden har fått Trafikverkets förtroende för utförandet av underhållstjänsterna på denna viktiga pulsåder i det svenska järnvägsnätet. Vi har med full kraft påbörjat processen med att bygga upp en skräddarsydd organisation med engagerade medarbetare som kommer att göra sitt yttersta för att upprätthålla och öka tillgängligheten på spåren i Södra Stambanan.”

Joachim Ytterstene, Verkställande Direktör

Mer information om banavsnittet på Trafikverkets webbplats 
1ar_330px