Stor uppslutning vid VR Track Swedens informationsmöten angående Södra Stambanan!

VR Track Sweden har tecknat avtal med Trafikverket för utförande av underhåll på Södra Stambanan, en 30 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Nässjö och Arlöv med en total spåranläggning om 71 mil. Uppdraget omfattar underhåll av bana, el och signal; reparationer och avhjälpande underhåll samt vintertjänster.

I det förberedande arbetet för uppstarten av verksamheten, som skall äga rum den 1 oktober 2014, är den viktigaste utmaningen att bygga upp ett dedikerat team med kompetenta medarbetare för säkerställandet av ett smidigt övertagande av verksamheten från nuvarande entreprenör, samt en professionell och högklassig drift av underhållsuppdraget under avtalsperioden.

I sökandet efter de cirka 60 talet individer som VR Track Sweden behöver anställa för verksamheten på Södra Stambanan, har fyra stycken informationsmöten organiserats i Nässjö, Alvesta, Lund och Hässleholm längst med spåranläggningen. Totalt har dessa informationsträffar engagerat sammanlagt över 400 personer med intresse för VR Track Sweden och de funktioner och tjänster som vi kommer tillsätta.

”Det har varit fantastiskt roligt att vi har fått ett sådant gensvar och stor uppslutning till de här informationsträffarna. Vi har träffat många människor med olika teknisk kompetens och bakgrund och det är glädjande att få bekräftat att det finns mycket järnvägskunnig personal och också tillväxt inom yrket ute på marknaden. Jag hoppas att vi skall lyckas attrahera en stor del av alla de potentiella medarbetare som vi har haft förmånen att få träffa under de här dagarna och ser fram emot att välkomna en ny stor personalstyrka till VR Track Sweden inom de kommande månaderna”, säger VD Joachim Ytterstene.

Förutom VD medverkade även ett antal nyckelpersoner från VR Track Sweden’s ledning i informationsträffarna; chefen för affärsområdet Drift och Underhåll med ansvar för driften av Södra Stambanan, Christer Ivarsson; HR-chef Mats Karmefjord; Teknisk chef Stefan Karlsson samt en av bolagets erfarna platschefer i Norrland, Mats Fredriksson.

”Det har varit två intensiva veckor för oss med informationsträffar och intervjuer längs med Södra Stambanan och vi vill rikta ett stort tack till alla som har visat intresse för VR Track Sweden och kommit till dessa organiserade möten. Nu accelererar vi rekryteringsprocessen, inköp av maskiner och vidtar andra åtgärder enligt plan i samråd med vår beställare, Trafikverket, med siktet inställt på den 1 oktober”, säger HR-chef Mats Karmefjord.

SAMSUNG CSC