VR Track Sweden gör en resultatförbättring på över 90 MSEK på två år!

År 2011 gjorde VR Track Sweden ett resultat på -88,3 MSEK. När vi stänger böckerna för år 2013 kan vi konstatera en vinst om 3,7 MSEK, vilket innebär en förbättring av bolagets resultat med mer än 90 MSEK på två år! Detta är en fantastisk utveckling och visar med all önskvärd tydlighet att VR Track Sweden är en seriös och målmedveten leverantör på den svenska järnvägsmarknaden som stadigt och säkert växer vidare.

”Jag är stolt över att leda och driva VR Track Sweden i Sverige och att ha stöd av kompetenta och engagerade människor i det dagliga arbetet”, säger Joachim Ytterstene bolagets VD. ”Jag blickar tillbaka på två år med hårt och lojalt arbete och ett teamwork som har gjort den här fantastiska utvecklingen möjlig. Under 2013 har VR Track Sweden vunnit anbud till ett värde av cirka 700 M SEK, förlängt avtalet beträffande Malmbanan, startat upp fem stora investeringsprojekt och investerat i nya maskiner och ERTMS för cirka 30 MSEK.”

Det är inte bara resultatet som förbättrats under de senaste två åren. VR Track Sweden har också fördubblat sin personalstyrka från cirka 100 till 200 anställda och gjort en ordentlig revidering av samtliga interna support- och kontroll system innefattande bl. a ett nytt och tillförlitligt lönesystem och en uppgradering av övriga IT system. Den interna revisionsprocessen har också resulterat i utverkandet av en omcertifiering enligt ISO. Vi har etablerat nya lokaler och kontor i Kiruna, Östersund, Luleå och Stockholm. Olycksfrekvensen i driften och sjukfrånvaron bland personal är låg.

VR Track Sweden driver underhållsverksamhet och nybyggnadsprojekt med visionen att bli Sveriges bästa företag inom järnvägsbranschen. Vi kommer fortsätta att knyta till oss kompetenta nyckelpersoner till vår personal och investera i nya maskiner och ny teknik. Vi har en stark ägare bakom ryggen som tror på oss och bistår med know-how och kapital när det är nödvändigt.  I strävan att fortsätta att utveckla företaget inom BEST området kommer vi fördjupa vårt samarbete med våra finska kollegor ytterligare. Vi har också för avsikt att bredda vår kompentens och utveckla marknaderna projektering och industrispår ytterligare. VR Track Sweden välkomnar nyheten att den svenska staten skall avsätta mycket resurser för utbyggnad och modernisering av den svenska järnvägsstrukturen under 2014 och vi står redo och rustad för att anta den utmaningen!

Tack för ett fantastiskt 2013! Nu blickar vi framåt mot nya utmaningar.
Joachim Ytterstene, Verkställande Direktör

Joachim Ytterstene1