VR Track Sweden anställer en Säkerhets- och Hållbarhetschef!

Thomas Käck har börjat hos oss som Säkerhets- och Hållbarhetschef. Med Thomas kan vi ta nästa steg mot att bli Sveriges säkraste järnvägsentreprenadföretag.

Thomas är 54 år och har arbetet hela sitt liv inom järnvägen. Han började på SJ och har via Tågkompaniet, Roslagståg, Statens haverikommission och senast på Swedtrac skaffat sig en bred kompetens inom järnvägens komplexa system och har spetskompetens inom säkerhetstyrning.

Thomas skall ansvara för VR Track Sweden´s övergripande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, inom vilka områden vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Thomas kommer också att fördjupa arbetet med riskanalyser och beredskapsplaner. Inom hans ansvarsområde ligger också företagets säkerhetsstyrningssystem på vilket vårt trafiktillstånd är baserat. Trafiktillståndet säkerställer att VR Track Sweden, som en av få järnvägsentreprenörer i Sverige, får framföra fordon på statens spåranläggning.

På fritiden ägnar sig Thomas gärna åt golfspel när han inte tar hand om sin familj.

Thomas är stationerad i Solna, rapporterar till VD Joachim Ytterstene och är medlem i företagets ledningsgrupp.

”Jag är mycket glad att Thomas har valt att börja hos oss på VR Track Sweden. Thomas har en gedigen erfarenhet från järnvägsbranschen samt spetskompetens inom risk och säkerhet som bland annat kommer möjliggöra för oss att ytterligare öka vårt fokus på det viktiga säkerhetsarbetet. Thomas kommer också kunna leda VR Track Sweden vidare i det omfattande kvalitetsarbete som vi har initierat och drivit det senaste året.”

Joachim Ytterstene

VD