Etableringen på Södra Stambanan i full gång!

Med lite mer än tre månader kvar till övertagandet av underhållsuppdraget på Södra Stambanan är VR Track Sweden i full gång med förberedelser och etablering. Vi befinner oss i slutskedet av den omfattande rekryterings process som pågått sedan vi vann kontraktet och platschefen för entreprenaden har till dags dato kontrakterat ytterligare 50 kompetenta medarbetare till underhålls organisationen.

De maskiner som skall användas i verksamheten vid övertagandet (TKA7, kontaktledningsfordon och motortrallor) är leveransklara och vi arbetar med införskaffningen av vinterutrustningen. VR Track Sweden har valt att organisera etableringskontor i Eslöv, Hässleholm, Alvesta och Nässjö och hyresavtalen skall vara klara iunder juni månad.

Trafikverket har i samarbete med VR Track genomfört vissa tester längs med bansträckningarna för att planera den mer omfattande övertagandebesiktning som skall genomföras under augusti och september.

”Det är fantastiskt roligt att ha börjat arbeta för VR Track och vara en del av den dynamiska och kompetenta grupp som leder företagets operativa verksamhet, säger Martin Olsson. Jag har börjat samla en grupp med erfarna och duktiga medarbetare omkring mig för driften av Södra Stambanan och alla bitar i uppbyggnaden av organisationen faller på plats enligt plan. Vi ser alla fram emot att få semester perioden avklarad snabbt så vi kan sikta mot trafikstarten den 1 oktober”.