Södra stambanan – nu kör vi!

Från och med 00.00 idag har VR Track Sweden tagit över underhållet på Södra Stambanan!

Sedan VR Track Sweden vunnit kontraktet har etableringen pågått för fullt. Platschefen Martin Olsson har från tillträdandet av sin tjänst i maj månad rekryterat ytterligare 58 duktiga järnvägsarbetare, 4 arbetsledare och en platsledning bestående av projekt controller Jonas Nordqvist, projektingenjör Robin Prior, projektadministratör Sara Nilsson och produktionsplanerare Jonas Flyckt.

Tillsammans har platsledningen arbetat hårt för att säkerställa etableringar och maskiner, sätta igång samarbetet med Trafikverket, delta i förberedelser för övertagande besiktning samt välkomna och introducera nya medarbetare. Underhållsuppdraget för det första kontraktsåret är planerat och samtliga medarbetares kompetenser, behörigheter och intyg är kartlagda för resursplaneringen längs med bansträckningen. Etableringar har säkrats i Eslöv, Hässleholm, Alvesta och Nässjö med platskontoret placerat i Eslöv.

”Det är jätteroligt att vara med om en sådan här stor uppstart och vi är laddade till tusen, hälsar platsledningen för Södra Stambanan”.

Affärschef Christer Ivarsson

SSB platsledning