VR Track Sweden stärker organisationen med en ny Ekonomichef!

Susanna KorpeSusanna Korpe är ny Ekonomichef i VR Track Sweden AB. Susanna är 35 år och har 10 årserfarenhet som revisor och från uppdrag och chefsbefattningar inom ekonomi. Med Susannas drivkraft och kunskap inom redovisning, kommer ekonomifunktionen kunna utvecklas och expandera vidare med full kontroll över alla processer.

Susannas huvudsakliga uppgifter blir att övergripande ansvara för ekonomi, intern och extern kontroll, bokslut samt kassaflöde och därmed bygga upp och utveckla VR Track Sweden inom dessa områden. Susanna är stationerad i Solna och rapporterar till VD Joachim Ytterstene.

På fritiden ägnar sig Susanna i stor utsträckning åt sport och hon har genomfört två svenska tjejklassiker samt Vasaloppet och Vätternrundan, vilket kommer innebära en pulsökning för alla oss vardagsmotionärer på kontoret.

”Det är med glädje jag hälsar Susanna välkommen till oss på VR Track Sweden. Med hennes närvaro kommer våra projekt få ett ytterligare professionellt stöd inom ekonomi”.

Vi önskar Susanna varmt välkommen till ett växande VR Track Sweden AB.

Joachim Ytterstene

Verkställande Direktör