Arbeta hos oss

Välmående personal är nyckeln till framgång

VR Track Sweden är ungt, kraftigt expanderande entreprenadföretag i järnvägsbranschen. Genom vårt finska moderbolag VR Track Oy är vi tillförsäkrade stöd och resurser. Genom en väl sammansvetsad ledningsgrupp och lokala platsledningar har vi skapat förutsättningar för att kunna hantera ett ständigt växande företag och välkomna nya medarbetare. Vi har marknadens bästa järnvägstekniker som tillsammans med sina chefer och ledare har möjligheten att påverka och forma utvecklingen av VR Track Sweden och vårt sätt att arbeta.

I VR Track Sweden värnar vi om vår personal. Vi strävar efter att utrusta vår personal på bästa sätt och vi erbjuder en rad förmåner för att främja en god hälsa och friskvård. Vi vill ge varje medarbetare chansen att växa och utvecklas i företaget. Dagens järnvägstekniker kan vara morgondagens ledare. Välkommen till en engagerad och spännande arbetsgivare!

Följ oss gärna på våra sociala medier och få en bild av VR Track Sweden AB som arbetsgivare!

  Instagram

  Facebook

  LinkedIn